Asociacio de Radioafeccionats del Solsones

JUNTA DIRECTIVA

President d'honor:

Miquel Casals Alseda
Indicatiu: EA3 NK

President:

Narcis Castells Carol
Indicatiu: EA3 AXS

Vicepresident:

Pere Cabó Capdevila
Indicatiu: EA3 SR

Tresorer:

Pere Garriga Ramells
Indicatiu: EA3 BSJ

Secretari:

Pere Cabó Capdevila
Indicatiu: EA3 SR


Alguns membres de l'associació.
Associació de Radioafeccionats del Solsonès (ARS) - Casal de Cultura, 10 - 25280 Solsona
Direcció General de Telecomunicacions com a Associació de Ràdioafeccionats núm. 158
Registre d'associacions de la Generalitat núm. 860
Indicatiu de l'associació: EA3USR