Asociacio de Radioafeccionats del Solsones

CONTACTE

Associació de Radioafeccionats del Solsonès (A.R.S.)

Casal de Cultura núm.10
Pg. Pare Claret, 24
25280 Solsona (Lleida)

Indicatiu de l'associació: EA3USR

Narcís (President)
Indicatiu: EA3AXS
Tel: 689 07 18 70

e-mail de l'associació: ea3usr@gmail.comLocalització de la seu de l'A.R.S.
Associació de Radioafeccionats del Solsonès (ARS) - Casal de Cultura, 10 - 25280 Solsona
Direcció General de Telecomunicacions com a Associació de Ràdioafeccionats núm. 158
Registre d'associacions de la Generalitat núm. 860
Indicatiu de l'associació: EA3USR