Asociacio de Radioafeccionats del Solsones

COMARQUES 2008

Feu clic sobre les imatges per a veure-les en gran:


TORNAR A LA GALERIA
Associació de Radioafeccionats del Solsonès (ARS) - Casal de Cultura, 10 - 25280 Solsona
Direcció General de Telecomunicacions com a Associació de Ràdioafeccionats núm. 158
Registre d'associacions de la Generalitat núm. 860
Indicatiu de l'associació: EA3USR