Asociacio de Radioafeccionats del Solsones

CACERA DE LA GUILLA PER COORDENADES

La Cacera de la Guilla per coordenades consisteix en localitzar un o varis radiotransmissors que emeten una senyal de radiofreqüència (guilles) i situar-los sobre un mapa que facilitarà la organització.

Per aconseguir-ho cal un receptor i una antena directiva (com en la cacera de la guilla tradicional) i també una brúixola.

Material per a la cacera de la gullia amb brúixola Material per a la cacera de la guilla amb brúixola.

Ens situarem en un punt elevat i amb bona visibilitat en totes direccions, aquest punt el localitzarem sobre el mapa, des de aquest punt i amb la ajuda del receptor, l'antena directiva i la brúixola obtindrem la direcció on està situada la guilla.

Al mapa marcarem la línea que ens indica la direcció on escoltem el transmissor (guilla) amb la màxima senyal.

Es molt important tenir ben localitzat a sobre el mapa el punt on estem situats. També es pot utilitzar el GPS.

Material per a la cacera de la gullia amb GPS Material per a la cacera de la guilla amb GPS.

A continuació buscarem un altre o mes punts des don poder localitzar la direcció de transmissor i per triangulació on ens coincideixin les línees de la direcció de la guilla deduirem el punt on esta situat el transmissor.

Marcarem aquest punt a sobre el mapa i l'entregarem a la organització dins del límit màxim de temps.

Exemple de mapa per a la cacera de la gullia per coordenades Exemple de mapa per a la cacera de la guilla per coordenades.

L'organització compararà la posició marcada amb la real i qui s'hi acosti mes serà el guanyador.
Associació de Radioafeccionats del Solsonès (ARS) - Casal de Cultura, 10 - 25280 Solsona
Direcció General de Telecomunicacions com a Associació de Ràdioafeccionats núm. 158
Registre d'associacions de la Generalitat núm. 860
Indicatiu de l'associació: EA3USR