Asociacio de Radioafeccionats del Solsones

AGENDA

Cada divendres - Roda informativa

A les 21.30h. EA, ens podem trobar a la roda informativa de la A.R.S. pel repetidor R71 (438.675 Mhz).

Protecció Civil del Solsonès

Cada dijous a les 22h. EA, ens podeu trobar a la roda de Protecció Civil en la freqüència de 146.625 Mhz. TO 88.5.

1 de Maig - Trobada anual

Dinar de socis i simpatitzants com cada any.

Concurs comarques catalanes

El concurs comarques catalanes tindrà una nova edició al Setembre.

Associació de Radioafeccionats del Solsonès (ARS) - Casal de Cultura, 10 - 25280 Solsona
Direcció General de Telecomunicacions com a Associació de Ràdioafeccionats núm. 158
Registre d'associacions de la Generalitat núm. 860
Indicatiu de l'associació: EA3USR