Asociacio de Radioafeccionats del Solsones

PRESENTACIÓ

L'A.R.S. o Asociació de Radio Afeccionats del Solsonès és l'entitat que agrupa a casa nostra els radio afeccionats a la ràdio i simpatitzants, sense cap obligació de tenir llicencia ni de pertanyer a la comarca, ja que actualment te més de 50 membres de tot Catalunya, amb els següents objectius:
  • Fomentar l'intercanvi d'experiencies, informació i unirse per assolir objectius comuns.
  • Ajudar a aquelles persones que es volen introduir en el mon de la ràdio i el desconeixen.
  • Facilitar els tràmits per obtenir la llicencia i ajudar a aquells que necessitin preparació.
  • Realitzar intercanvis amb altres entitats, aixi com organitzar sortides i participar en concursos.
  • Mantenir la Xarxa de repetidorsi organitzar una trobada anual.
  • I el mes important: pasar-s'ho bé!
A tots aquells que necessiteu mes informacio ens trobareu al Casal de Cultura, entitat número 10 a Solsona, també ens localitzareu a la ronda informativa cada divendres.


free hit counters

Associació de Radioafeccionats del Solsonès (ARS) - Casal de Cultura, 10 - 25280 Solsona
Direcció General de Telecomunicacions com a Associació de Ràdioafeccionats núm. 158
Registre d'associacions de la Generalitat núm. 860
Indicatiu de l'associació: EA3USR